Month: November 2022

เทคนิคอ่านใจเจ้ามือและคู่แข่ง

การอ่านใจคนนั้นคุณต้องมีประสบการณ์มาก ในการใช้ชีวิต และในการทำอะไรที่ผ่านเวลามามากพอสมควรถึงจะเกิดการสั่งเกตุและจดจำพฤติกรรมคนที่เราสนใน ว่าข้างในนั้นเขาคิดอะไรและเจตนายังไงเรื่องเหล่านี้ มีผลต่อเรามากและกว่าจะเกิดประสบการณ์เหล่านี้คอนข้างเสียเวลากว่าจะมีประสบการณ์เหติดตัวไป วันนี้ เรามีเทคนิคอ่านใจเจ้ามือ มาแนะนำเป็นเคล็ดลับง่ายๆ เอาไว้ใช้ได้ทั้งชีวิตและความลับมันไม่มีในโลก การอ่านสายตา จงจำไว้ว่าเมื่อเราจะอ่านพฤติกรรมคน เราต้องมีความตั้งใจจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกับบุคคลนั้น สำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะเข้าใจว่าขั้นตอนการสังเกตเหล่านี้ก็มีบอกกันทั่วๆไป แต่จริงๆแล้วมันมีมากว่านั้นสำหรับการเดิมพันเกมส์ของเรา เกมส์แรกเราต้องสังเกต เจ้ามือสองแบบ ตอนเจ้าได้และตอนเจ้าเสีย จงจำไว้นะครับว่า สองข้อนี้สำคัญมากย้ำว่าแค่สองข้องนี้จริงๆ เพราะถ้าเราจดจำสายตาขณะที่เจ้ากำลังมือขึ้นได้และตอนเจ้ามือตก...